Mobile menu

کود آلی غنی شده ی تیوا مخصوص باغات:

این کود حاوی ازت، فسفر، پتاسیم ، منیزیوم، منگنز، آهن، روی، مس و بور به صورت قابل جذب برای درختان است. یکی از مشکلات عمده درختان میوه بروز علائم زردی ناشی از کمبود آهن و جارویی شدن سرشاخه های درختان در اثر کمبود روی می باشد. کود گیاه پرور باغی علاوه بر مرتفع نمودن این مشکلات، قادر به تامین سایر عناصر غذایی اصلی و ریز مغذی برای درختان است.

 

مقدار مصرف:

برای هر درخت 6-4 کیلوگرم کود در دو نوبت (در هر نوبت 3-2 کیلوگرم) مصرف گردد. برای درختانی که سن آنها 3 سال و یا کمتر می باشند 3 کیلوگرم کود در یک نوبت توصیه می شود.

 

زمان مصرف:

الف) نوبت اول: مناسبترین زمان برای نوبت اول، اواخر فصل زمستان و اوایل بهار

 

ب) مناسبترین زمان مصرف برای نوبت دوم، نیمه اول خرداد

 

روش مصرف:

چالکود یکی از بهترین روشها، برای مصرف کود در باغات است. به این منظور در سایه انداز درختان، جائی که امکان رسیدن رطوبت به ان ناحیه فراهم باشد با بیل 4 چاله با فاصله مساوی از هم و دور از تنه درخت به عمق 40-30 سانتی متر حفر و یک چهارم کل کود توصیه شده را در هر چاله بریزید سپس روی چاله ها را با خاک بپوشانید.

 

مزایای استفاده از این کود:

  •  افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول
  • افزایش قابلیت نگهداری آب و ذخیره رطوبت در خاک
  • افزایش درصد مواد آلی و بهبود وضعیت هوموس خاک
  • اصلاح وضعیت تهویه به دلیل افزایش پوکی خاک و تحریک فعالیت میکروارگانیسم ها
  • کاهش و یا حتی حذف مصرف کودهای شیمیایی که این مزیت بر روند اصلاحی خاک های کشاورزی کمک زیادی خواهد نمود.
  • اصلاح pH خاک و افزایش حلالیت عناصر و مواد غذایی در خاک
  • این کود به علت دارا بودن پوشش آلی عناصر غذایی را به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد.