Mobile menu

کود آلی غنی شده ی تیوا مخصوص زراعت:

این کود، کود کامل و از عناصر ماکرو و ریز مغذی ها کاملا غنی و جوابگوی نیاز زراعت است با مصرف این کود دیگر نیازی به استفاده از کودهای شیمیایی و سایر کودهای ماکرو و میکرو در کنار این کود به عنوان مکمل نمی باشد.

این کود حاوی ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم، منگنز، آهن، روی، گوگرد و مس به صورت قابل جذب برای گیاهان زراعی است و می تواند کمبودهای موجود را مرتفع نماید.

 

مقدار مصرف:

میزان مصرف این کود برای کشت های دیم 450-400 کیلوگرم در هکتار و برای محصولات آبی 550-500 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود.

زمان و روش مصرف: کود آلی غنی شده ی تیوا را قبل از کشت در سطح زمین توزیع و با خاک مخلوط کنید سپس اقدام به کشت نمائید.

 

مزایای استفاده از این کود:

  • افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول
  • افزایش قابلیت نگهداری آب و ذخیره رطوبت در خاک
  • افزایش درصد مواد آلی و بهبود وضعیت هوموس خاک
  • اصلاح وضعیت تهویه به دلیل افزایش پوکی خاک و تحریک فعالیت میکروارگانیسم ها
  • کاهش و یا حتی حذف مصرف کودهای شیمیایی که این مزیت بر روند اصلاحی خاک های کشاورزی کمک زیادی خواهد نمود.
  • اصلاح pH خاک و افزایش حلالیت عناصر و مواد غذایی در خاک
  • این کود به علت دارا بودن پوشش آلی عناصر غذایی را به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد.