Mobile menu
 • VTEM Image Show

  run and having fun
 • VTEM Image Show

  به وب سایت رسمی شرکت تیواکود خوش آمدید

  For your health
 • VTEM Image Show

  As the wind

ضرورت مصرف کود گوگردی در خاکهای ایران

مقدمه

گوگرد بعداز ازت،فسفر و پتاس، بعنوان چهارمين عنصر ضروري براي گياهان محسوب مي شود. با اين توضيح كه نياز گياهان به اين عنصر حتي بيشتر از فسفر مي باشد.گوگرد عمدتا" در توليد اسيدهاي آمينه و پروتئين نقش دارد. و كمبود آن باعث كاهش عملكرد كمي و كيفي محصول مي شود.با توجه به اينكه اكثر خاكهاي كشور و خصوصا خاكهاي استان خراسان ،قليايي و آهكي مي باشد. و از طرفي كمبود مواد آلي و بي كربناتي بودن اكثر آبهاي آبياري باعث محدود شدن حلاليت عناصر غذايي پرمصرف و ريزمغذيها مي شود. و عملا" جذب اين عناصر به كندي صورت مي گيرد.بنابراين به دلايلي كه ذكر خواهد شد. تغذيه گوگرد در گياهان و مصرف آن اهميت خاصي دارد.

PH اكثر خاكها ي كشور بيشتر از 8/7 و درصد آهك(TNV%) عموما" بيشتر از 20 مي باشد (ميانگين ,TNV,PHخاكهاي استان خراسان رضوي به ترتيب 91/7 و 22)، بنابراين خاكهاي استان ،عموما" دارايPH بالا، ماده آلي كم و ميزان آهك نسبتا زياد مي باشد. و در اين شرايط حلاليت برخي از عناصر غذايي از جمله فسفر،آهن،روي،مس و منگنز در محيط رشد رويشي، گياهان بسيار كم است.

بحث و نتيجه گيري

با توجه به آنچه كه ذكر شد.استفاده از كودهاي گوگردي بعنوان اصلاح كننده خاكهاي زراعي و عنصر مورد نياز گياهان ضروري است  در يك تحقيقي( ملكوتي و همكاران1385)كه صورت گرفته،اثر گوگرد در اصلاح PHخاكهاي آهكي بسيار مفيده بوده است. و با مصرف هر سه سال يكبار به ميزان 1تا 2 كيلوگرم گوگرد در پاي درختان به همراه كود حيواني بصورت چالكود به مدت 5 سال PHخاك پاي درختان از 8.2 به 7.8 كاهش يافته است.( به ازاء هر 0.1 كاهش PH جذب عناصر توسط گياه 20برابر افزايش مي يابد) آزمايشات متعددي كه صورت گرفته حكايت از آن دارد. كه افزايش گوگرد ميزان قابليت جذب فسفر را در خاك افزايش مي دهد.بطور كلي مزاياي مصرف گوگرد در اراضي زراعي و باغي به شرح ذيل مي باشد.

 1. رفع كمبود گوگرد مورد نياز گياه و افزايش عملكرد در واحد سطح
 2. اصلاح PHخاكهاي شور و قليا و آهكي
 3. افزايش حلاليت عناصر غذايي خصوصاً فسفر، آهن،روي،منگنز مس
 4. كاهش در مصرف كودهاي فسفاته و ريزمغذيها
 5. بهبود كيفي آب آبياري
 6. جلوگيري از گسترش قارچهاي خاكزي به لحاظ خصوصيت قارچ كشي گوگرد
 7. كاهش تجمع نيترات در محصولات كشاورزي.
 8. ضدعفوني كردن تدريجي خاك و كمك به سلامت محيط زيست و كاهش مصرف سموم

شرايط لازم جهت جذب گوگرد توسط گياه

كود گوگردي براي آنكه مورد استفاده گياه قرار گيرد. بايستي ابتدا تبديل به سولفات شود. اين امر به كمك باكتريهاي تيوباسيلوس كه در شرايط هوازي در خاك زندگي مي كنند. امكان پذير است. همانگونه كه ذكر شد متاسفانه با عنايت به كاهش شديد درصد مواد آلي در خاكهاي زراعي كشور، تعداد اين باكتريها كاهش يافته است. جمعيت اين باكتريها در شرايط مطلوب يعني مواد آلي كافي و رطوبت مناسب قادر به رشد و تكثير مي باشد. از اين رو رعايت نكات فني ذيل در جهت مصرف بهينه گوگرد ضروري مي باشد.

مقدار مصرف كود گوگردي براساس آزمون خاك و طبق توصيه كارشناسي صورت گيرد.

با توجه به كمبود مواد آلي دراكثر خاكها اين كود را بهتر است به همراه كود حيواني مصرف نمود.

رطوبت كافي در خاك موجود باشد. اثر رطوبت به حدي است كه اگر حتي 2 تن گوگرد درخاك استفاده شود .بصورت ذرات ريز زردرنگ در سطح و يا در عمق خاك تا حدود يك سال بدون تغيير باقي مي ماند.

مصرف گوگرد در خاكهايي كه از نظر ماده آلي بسيار فقيرند، واز طرفي افزايش مواد آلي توسط كشاورز مقدور نيست توصيه نمي شود.

انواع كودهاي گوگردي رايج در كشور به شرح ذيل مي باشد.

گوگرد پودري(ساري كود)يا گوگرد كشاورزي محتوي حداقل 95درصد گوگرد

گوگرد گرانوله بنتونيت دار محتوي 85 درصد گوگرد و 15 درصد بنتونيت، اين كود بصورت دانه اي(اندازه ذرات 2تا4 ميلي متر)بوده و پس از تماس با رطوبت به كمك بنتونيت به حالت پودري شكل در مي ايد.

گوگرد گرانوله بنتونيت دار تيوباسيلوس،محتوي 85درصد گوگرد و 15درصد بنتونيت همراه باكتري تيوباسيلوس

گوگرد گرانوله آلي حاوي 40 درصد گوگرد و 40درصد مواد آلي و 20درصد بنتونيت

ضمنا گوگرد ناخالص كه بصورت كلوخه اي از معدن استخراج مي شود. چندان مناسب براي مصارف كشاورزي نمي باشد.

مقدار و نحوه مصرف

اولا مصرف براساس آزمايش خاك و توصيه كارشناسي صورت گيرد. و ثانيا بعنوان يك توصيه عمومي مقدار 300 تا 500كيلو گرم در هر هكتار با در نظر گرفتن PHخاك و بي كربنات آب آبياري و درصد اهك خاك مصرف شود. كليه كودهاي گوگردي رايج در ايران بايستي قبل از كشت و هر 2 تا3 سال يكبار مصرف شود. بهتر است اين كود با دستگاه كودكار زير بذر و يا حداقل قبل از شخم در سطح مزرعه پخش و با شخم يا ديسك زير خاك برده شود. مصرف آن در باغات با توجه به نوع و شرايط باغ و سن درخت از 500 تا 1000 گرم براي هر درخت و الزاما" بصورت چالكود توصيه مي گردد.

محصولات ما

ان پ کا

ان پ کا

ازمزایای این کود میتوان به: افزایش بار دهی وکیفیت محصول افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی غلبه بر کمبود مواد غذایی توان آمیختگی با اکثر آفت کشها،علف کشها و قارچ کشها مناسب برای انواع محصولات زراعی،درختان میوه و مزارع میزان مصرف این کود نیز به صورت :محلول پاشی: 100 الی...

درخواست نمایندگی

 همکاری با شما افتخار ماست. لطفا جهت گفتگو در رابطه با شرایط همکاری تماس بگیرید.   تلفكس :32246955 , 32424834 , 32424833- 058               همراه : 09380641691 - 09128580511    

اسیدهای هیومیک

مزایای اسید هیومیک